Cookie beleid Oud Beijerland

De website van Oud Beijerland is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacybeleid (AVG)
PRIVACYBELEID O.S.V OUD-BEIJERLAND

 

Persoonsgegevens verzamelen

Als vereniging zijn wij ons er terdege van bewust dat u als (toekomstig) lid uw vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Onderstaand laten wij u niet alleen weten welke gegevens wij van u verzamelen voor een goed en efficiënt beheer van uw lidmaatschap maar ook waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij deze verwerken. De vereniging zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR) van de Europese Unie (EU 2016/679.13-14).
In Nederland spreken wij over de ‘Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)’.

Doel en soort gegevens

In onderstaand overzicht willen wij u inzicht bieden in de reden waarom en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens nodig hebben.

 

Om   te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Nodig   voor de uitvoering

van   het lidmaatschap

De   club heeft een

legitiem   belang

Naam / Organisatie

 • ·
 • ·

 

Geboortedatum

 

 • ·

 

Geslacht

 

 • ·

 

Nationaliteit

 

 • ·

 

E-mailadres

 

 • ·

 

Woonadres

 

 • ·

 

Aanmelddatum

 • ·

 

 

Telefoonnummer

 

 • ·

 

Gegevens over de door u te betalen   contributie

 

 • ·

 

Trainerslicentie /Diploma /Verklaring   Omtrent het Gedrag (VOG; indien van toepassing voor staf/begeleiding)

 

 

 • ·

Identificatienummer voor de overheid

(nummer van paspoort /identiteitskaart   (ID)/ rijbewijs /KvK nummer waarmee u zich geïdentificeerd hebt bij de   verenging)

 

 • ·

 

Naam, e-mailadres, telefoonnummer van   ouder(s) /verzorger(s) indien van toepassing*

( *vereist in geval van 15 jaar en jonger, of in geval   van verstandelijke handicap)

 

 

 • ·

Voorkeur clubtaken

 

 

 • ·

 

Gegevens gebruiken

Indien u akkoord gaat met deze privacyverklaring, gaat u ermee akkoord dat deze gegevens ter inzage worden gegeven aan het bestuur en/of ledenadministratie van de voetbalvereniging OSV Oud-Beijerland en derden als de KNVB en ClubCollect.

Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om uw lidmaatschap zo goed mogelijk te registreren en te beheren. Na het verwerken van de aanmeld- en uitschrijfformulieren zullen de gegevens alleen digitaal worden opgeslagen op een beveiligde server.
Zowel de KNVB als ClubCollect is getoetst op naleving van de op 25 mei 2018 in werking getreden ‘Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)’.

  

De volgende gegevens van u delen wij met deze instanties:

Welke informatie   verstrekken wij aan deze organisatie:

 

KNVB (alleen   als u bondslid bent)

 

ClubCollect

Naam

 

 • ·

 

 • ·

Geboortedatum

 

 • ·

 

 

Nationaliteit

 

 • ·

 

 

E-mailadres

 

 • ·

 

 • ·

Woonadres

 

 • ·

 

 • ·

Aanmelddatum

 

 • ·

 

 

Bankgegevens

 

 • ·

 

 • ·

Telefoonnummer

 

 • ·

 

 • ·

Gegevens over de   door u te betalen contributie

 

 • ·

 

 • ·

Identificatienummer   voor de overheid (nummer van paspoort / identiteitskaart /rijbewijs waarmee u   zich geïdentificeerd hebt bij de vereniging

 

 • ·

 

 

Naam, e-mailadres,   telefoonnummer ouder(s) /verzorgers(s) * indien van toepassing
( *vereist in   geval van 15 jaar en jonger, of in geval van verstandelijke handicap)

 

 • ·

 

 

 

Gegevens inzien en corrigeren

U kunt de voetbalvereniging OSV Oud-Beijerland altijd vragen om een overzicht van uw gegevens en verzoeken deze te corrigeren (EU 2016/679.16) of te verwijderen (EU 2016/679.17) indien de gegevens niet correct zijn of irrelevant voor de gestelde doeleinden. Facturen kunnen echter niet verwijderd worden omwille van wet en regelgeving. Uw verzoek kunt u indienen door een e-mail sturen aan [email protected] , waarop wij binnen 5 tot 12 werkdagen uw verzoek zullen verwerken.

 

Foto’s en filmpjes op website en sociale media

Van leden kunnen foto’s en/of filmpjes gepubliceerd worden op de website of sociale media welke beheerd worden door de vereniging. Daarbij gaat het om persoonsgegevens van de maker van foto’s en filmpjes en van de personen die daarop herkenbaar te zien zijn. De foto’s en filmpjes dienen getoetst te worden aan de volgende voorwaarden alvorens ze geplaatst worden:

De voorwaarden bij het plaatsen van foto’s en filmpjes zijn:

1.

Je bent zelf   verantwoordelijk voor de foto’s en filmpjes die je instuurt.

2.

Stuur alleen foto’s   of filmpjes:

 

- als je 16 jaar of   ouder bent, of met toestemming van ouder/verzorger,

 

- van jezelf, van   familieleden of vrienden of van het eigen elftal,

 

- van mooie   wedstrijdmomenten, mooie acties en goals.

3.

Geen portretfoto’s.

4.

Handel niet in   strijd met de wet en plaats:

 

- stuur geen   discriminerende of beledigende foto’s of filmpjes,

 

- stuur geen   onjuiste of misleidende foto’s of filmpjes,

 

- geen commerciële   boodschappen.


Bezwaar tegen een ingezonden foto of filmpje waar u zelf op staat?
Als u een foto of filmpje tegenkomt waar u zelf opstaat en dit liever niet hebt, dan kan er bezwaar gemaakt worden om de foto of het filmpje te laten verwijderen.
Bezwaar maken kan door een e-mail te sturen aan [email protected] met de link van de foto/film waarop geduid wordt.

Beveiliging van uw gegevens

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Voetbalvereniging OSV Oud-Beijerland heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om onbevoegde toegang tot en verlies van uw gegevens te voorkomen (EU 2016/679.32). Onder andere is de opslag van de gegevens alleen toegestaan binnen de beveiligde server van de vereniging en zijn diverse check-ups standaard geborgd in de actielijst van het bestuur.

Indien er sprake is van verlies van data, zal de verenging de betrokkenen hierover binnen 72 uur na het ontdekken van het lek informeren (EU2016/679.34). Daarnaast zal er registratie plaatsvinden van een dergelijk incident en daarbij melding gedaan worden bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens (https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl). In een dergelijk geval zullen uw gegevens wellicht gedeeld worden met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) indien het van toepassing is op u. De privacyverklaring van de Autoriteit Persoonsgegevens treft u op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/privacystatement-formulier-meldplichtdatalekken  

Wijzigingen in de privacyverklaring

Eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring worden bekend gemaakt op de website en per mail van de vereniging en treden in werking 7 dagen na de bekendmaking. Het is dan ook aan te raden om de website regelmatig te raadplegen.

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of wij aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen hebt over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen per e-mail [email protected] of iemand van het bestuur aanspreken.

Overige

Voor de privacy gegevens omtrent de VOETBAL.NL app en/of Wedstrijdzaken app verwijzen wij u graag naar de link van de KNVB, zie: https://www.voetbal.nl/privacy-informatie-knvb  of https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000129377-privacy-informatie-knvb  

Voor de privacy gegevens omtrent ClubCollect verwijzen we u graag naar de link van ClubCollect, zie: https://www.clubcollect.com/nl/legal/privacy_statement  

 

Oud-Beijerland, 11 juli 2018

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!